Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Svenskt Näringsliv - Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2017/04647/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

237/2017