Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa arbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/03817/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

198/2018