Kommissionsförslag om mervärdeskatt vid gränsöverskridande e-handel

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/04592/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

260/2016