Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Svenskt Näringslivs diarienummer

3/2017