Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Gemensamt remissvar

Näringslivets Skattedelegation


Externt diarienummer

Fi2018/02239/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

100/2018