Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2017/02347/SSK


Svenskt Näringslivs diarienummer

97/2017