Konkursförfarandet (DS 2019:31)

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

JU/201904217/L2


Svenskt Näringslivs diarienummer

3/2020