Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

REMISS Publicerad
 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/02150/K


Svenskt Näringslivs diarienummer

91/2017