Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten, meddelande från EU-kommissionen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

Ju2016/00084/L3


Svenskt Näringslivs diarienummer

6/2016