Ny lag om källskatt på utdelning (DS 2020:10)

REMISS Publicerad

Ansatsen att modernisera en föråldrad lagstiftning i form av kupongskattelagen välkomnas av NSD. Dessvärre anser NSD att utredningen uppvisar sådana brister i beredningen och väsentliga delar av förslaget att det inte kan läggas till grund för något lagstiftningsförslag utan omfattande bearbetning och korrigering.

Dessa brister består bl.a. av att: 

- Förslaget innebär att lagstiftningen medvetet blir mer oprecis och tvetydig avseende centrala begrepp, t.ex. utdelningsberättigad/den som har rätt till utdelningen.

- Utformningen av begreppet den som äger rätt till utdelningen sätter effektivt det rättssäkerhetsskydd som utgörs av den ordning under vilken skatteflyktslagen kan åberopas ur spel. Skatteflyktslagen bör vara det enda verktyget för att kunna ta ut källskatt med bortseende från den civilrättsliga regleringen. 

- Förslaget tycks oavsiktligen exkludera bolag hemmahörande utanför EES från undantag från källskatt på näringsbetingade andelar.

- Antalet restitutioner riskerar att öka drastiskt och medföra ett hinder för svenska bolag att attrahera internationellt kapital. I förlängningen minskar det produktiviteten och välfärden i Sverige.

- Beredningen har allvarliga brister och borde inte ha remitterats under pågående coronapandemi.


 

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/02014/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

93/2020