Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR18 september 2020

Omställningsstöd till företag för perioden maj—juli 2020

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/03582/S2

Svenskt Näringsliv anser att omställningsstödet behöver förlängas. Stödperioden bör dock förlängas till att också inkludera augusti, då många företag vittnar om stora svårigheter till följd av samhällets restriktioner även i augusti. Svenskt Näringsliv anser också att den föreslagna gränsen för minskning i omsättning på 40 respektive 50 procent har satts för högt. Den gräns på 30 procent som gäller för den ursprungliga stödperioden mars och april bör användas även för de månader som nu adderas till omställningsstödet. Stödets träffsäkerhet skulle också öka om varje månad under juni-augusti får utgöra en egen stödperiod med en motsvarande egen referensperiod. Slutligen anser Svenskt Näringsliv att de problem med koncerninterna kostnader samt utformningen av kravet på revisorsintyg som finns och som vi tog upp i vårt remissyttrande (nummer 96/2020) för omställningsstödet behöver få en lösning.

Ansvarig handläggareJohan FallJohan Lidefelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist