Promemoria - Konkurrensskadelag (Ds 2015:50)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Näringsdepartementet


Externt diarienummer

N2015/04860/KSR


Svenskt Näringslivs diarienummer

217/2015