Promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m. 

REMISS Publicerad

Remissvar avseende de s.k. quick fixes av momsregler vid gränsöverskridande handel B2B gällande avropslager, formella krav vid EU-handel och kedjetransaktioner.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi/2019/00542/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

31/2019