Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/013927/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

45/2017