Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01365/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

46/2017