Promemorian: Den framtida revisionen En revisorskår med rätt kompetens – föreskrifter om auktorisation och fortbildning

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker Revisorsinspektionens förslag att ta bort det krav för auktorisation eller fortsatt auktorisation av revisorer som innebär att den sökande ska ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet under de fem år som närmast föregår ansökan (timkravet). Enligt Svenskt Näringslivs bedömning garanterar vare sig det s.k. yrkesverksamhetskravet eller den kvalitativa helhetsbedömning som Revisorsinspektionen föreslår införas för tidigare auktoriserade revisor som önskar återgå till yrket att den sökande har den erfarenhet och kompetens som krävs för att bedriva revisionsverksamhet. Vad gäller förslaget att förtydliga fortbildningskravet har Svenskt Näringsliv inga synpunkter.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Revisorsinspektionen


Externt diarienummer

2019-447


Svenskt Näringslivs diarienummer

59/2019