REMISSVAR5 december 2019

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2019/03515/S1

I promemorian föreslås dels en utökad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU), dels en nedsättning av den allmänna löneavgiften med 10 procentenheter för ersättningar till personer med sådant arbete. Sammantaget kan dessa nedsättningar uppgå till maximalt 20 procentenheter av det som i dagligt tal kallas arbetsgivaravgifterna (31,42 %).

För nedsättningarna föreslås dock ett tak. Nu gällande tak, avseende arbetsgivaravgifter, uppgår till 230 000 kr och föreslås höjas till 450 000 kr per månad och koncern – då sammantaget för arbetsgivaravgifts- och löneavgiftsnedsättningarna. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget, men ger vissa kritiska synpunkter.

Ansvarig handläggareJohan FallErik Blomquist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist