Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden"

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/00823/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

36/2018