Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

REMISS Publicerad

Promemorian syftar till att implementera rådets direktiv (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredje länder.

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00329/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

17/2019