Promemorian Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/03543/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

164/2017