Promemorian Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (Ds2017:18)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2017/02900/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

85/2017