Promemorian Sänkt reklamskatt 2020

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02101/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

75/2019