Promemorian Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/01367/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

42/217