Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR18 augusti 2020

Promemorian Sänkt statlig inkomstkatt

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi/2020/02954/S1

Sverige har även efter värnskattens avskaffande den näst högsta skattesatsen på arbetsinkomster vid högre inkomster inom OECD. Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval samt viljan till riskfyllt företagande. Detta lägger i sin tur grund för framtida tillväxt, skatteintäkter och ökad produktivitet. Svenskt Näringsliv har tidigare föreslagit att den statliga inkomstskatten sänks till tio procent, samt att skiktgränsen justeras upp väsentligt. Som ett steg i en strävan mot internationellt konkurrenskraftiga marginalskatter bör två åtgärder genomföras inom ramen för BP 2021. Dels sänka den statliga inkomstskatten med fem procentenheter, dels höja skiktgränsen till motsvarande 50 000 kr i månaden. Om bara ett av alternativen ska väljas bör prioritet ges till en sänkt marginalskatt, då det relativt sett är ett mer effektivt sätt att skapa fler arbetade timmar, ökade arbetsprestationer och påverka utbildningsval och drivkraften till företagande. En höjning av skiktgränsen utan en sänkt skattesats innebär att de som har inkomster över skiktgränsen inte får en lägre marginell skatt, och därför inte incitament att öka arbetsutbud eller ansträngning. Effektivitet i åtgärden talar därmed för att prioritera en sänkt skattesats.

Ansvarig handläggareJohan FallJohan Lidefelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist