Promemorian Skatt på plastbärkassar

REMISS Publicerad

Bild remiss bärplastpåsar

Illustration: Catharina Ekström

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02465/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

92/2019