Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR18 augusti 2020

Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/02955/S1

Svenskt Näringsliv anser att utformningen borde justeras så att förslagen stärker incitamenten till arbete. Det uttrycks i promemorian att förslagen också syftar till att få positiv effekt på arbetsutbudet, men promemorian saknar en analys av hur det kan uppnås på ett effektivt sätt. Eftersom skattereduktionen föreslås omfatta även inkomster såsom a-kassa och flera andra typer av socialförsäkringsinkomster, så görs ingen skillnad på marginalen mellan arbete och icke-arbete. Därmed kan förslagen inte heller väntas ge några effekter på arbetsutbudet. Det kan inte uteslutas att förslagen skulle minska antalet personer i arbete och mycket riktigt konstateras det i promemorian att antalet arbetade timmar i ekonomin sannolikt minskar till följd av förslagen. Mot bakgrund av den rådande ekonomiska krisen vore detta en mycket olycklig utveckling. Förslagen i promemorian skulle vidare orsaka ytterligare oklarhet och undantag i inkomstskattelagen. Redan idag är det svårt för många personer att förstå hur skattereglerna påverkar deras inkomster vid olika situationer, och därmed hur mycket skatt man betalar och varför.

Ansvarig handläggareJohan FallJohan Lidefelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist