Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall 

REMISS Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ett nytt system med uppskov med kupongskatt, föranlett av EU domstolens dom i mål C-575/17, Sofina SA m.fl. Förslaget tar endast sikte på frågan om förutsättningar för, beräkning av samt förfarande för att erhålla uppskov med kupongskatt.


 

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

FI2019/00629/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

35/2019