Promemorian"Genomförandet av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar"

REMISS Publicerad

NSD ställer sig bakom arbetet att förhindra dubbel icke-beskattning som ett resultat av hybrida missmatchningar. NSD anser dock att det är viktigt att den svenska implementeringen inte är mer långtgående än vad som följer av direktivet. 

 

Ladda ner

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03220/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

125/2019