PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

PTS


Externt diarienummer

20-2337


Svenskt Näringslivs diarienummer

67/2020