Remiss - Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder förvaltare av alternativa investeringsfonder

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstår från att yttra sig.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansinspektionen 


Externt diarienummer

18-16590


Svenskt Näringslivs diarienummer

71/2019