Remiss av betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

REMISS Publicerad
 
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet


Externt diarienummer

S2015/06451/JÄM


Svenskt Näringslivs diarienummer

209/2015