Remiss av departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/02886/DF


Svenskt Näringslivs diarienummer

123/2017