Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR21 februari 2020

Remiss av Ds 2019:19 Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

MOTTAGARE
Näringsdepartementet
Externt diarienummer
N2019/02952/JL

Promemorian innehåller förslag till genomförande av EU-direktivet om förbud mot otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (UTP-direktivet). Syftet i direktivet och genomförandet är att skapa en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja som bidrar till tillväxt, fler arbetstillfällen i hela landet och hållbar produktion till nytta för konsumenter och samhället som helhet. Särskilt påtalas vikten av att relationerna i livsmedelskedjan präglas av god affärssed vilket är viktigt för att bidra till en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Det är emellertid Svenskt Näringslivs uppfattning att såväl UTP-direktivet som det nationella genomförandet vilket presenteras i promemorian, innebär direkta avsteg från svensk avtalsrättslig tradition genom att reglera vilka avtalsvillkor, t ex betaltid, som ska gälla mellan kommersiella parter. Friheten att avtala om affärer och transaktioner i näringslivet är en nödvändig förutsättning för en väl fungerande marknadsekonomi. Avtalsfriheten är fundamentet för ett flexibelt och konkurrenskraftigt näringsliv och en grundläggande utgångspunkt vid global handel.

Ansvarig handläggareGöran Grén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist