Remiss av förslag till Skatteverkets föreskrifter om märkning och färgning av oljeprodukter

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skatteverket


Externt diarienummer

202 254784-19/111


Svenskt Näringslivs diarienummer

79/2019