Remiss av Kommissionsförslag om mervärdeskatter

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/00390/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

17/2018