Remiss av Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot de av Konkurrensverket föreslagna föreskrifterna.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Konkurrensverket


Externt diarienummer

DNR 288/2020


Svenskt Näringslivs diarienummer

102/2020