Remiss av Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har inga invändningar mot de av Konkurrensverket föreslagna föreskrifterna.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Konkurrensverket


Externt diarienummer

DNR 287/2020


Svenskt Näringslivs diarienummer

101/2020