Remiss av promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet mervärdesskattelagen

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/00140/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

9/2016