Remiss av promemoria Sänkt skatt på drivmedel

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03089/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

121/2019