Remiss av promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

REMISS Publicerad


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00655/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

39/2020