Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/03580/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

142/2019