Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00181/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

9/2020