Remiss av promemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsdepartementet


Externt diarienummer

A2017/01344/ARM


Svenskt Näringslivs diarienummer

138/2017