Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2017/04527/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

229/2017