Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

REMISS Publicerad

För att klara av att säkerställa framtida välstånd är det avgörande att Sverige är ett attraktivt land för yrkesskickliga individer. Svensk talangattraktion måste vara stark. Ska svenska företag klara av att konkurrera, idag och i framtiden, krävs god tillgång på medarbetare med rätt kompetens.

För att företagen ska ha tillgång till rätt kompetens är det viktigt att svenska utbildningssystemet håller hög internationell klass och lyckas locka hit duktiga studenter som senare kan bidra med att utveckla våra företag. 

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige. 


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet


Externt diarienummer

2020/01026/L7


Svenskt Näringslivs diarienummer

49/2020