Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärming

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/04129/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

158/2019