Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik

REMISS Publicerad 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/002314/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

99/2020