Remiss av Skatteverkets promemoria Förmånligare villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

REMISS Publicerad

 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/01699/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

75/2020