Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2016/01205/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

86/2016