Remiss avseende delar av betänkandet "Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?" (SOU 2017:83)

REMISS Publicerad
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi 2018/04173/S2


Svenskt Näringslivs diarienummer

160/2018